Regler

 • Välkommen till Ale Hundservice AB Till Ale Hundservice och Hundgropen är alla välkomna.
  Ale Hundservice ambition är att alla ska trivas här. Vi känslan!
  Vi tränar hund
  Vi pratar hund
  Vi byter erfarenheter
  Vi umgås i positiv anda

  ATT TÄNKA PÅ

  All träning sker på egen risk

  Ale Hundservice ansvarar inte för Skador på hund eller personskador som förorsakats av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist härpå.
  Endast friska och vaccinerade hundar får vistas i Hundgropen. Löptikar är välkomna om de har tikskydd.
  Planen/planerna är inga rasthagar, hunden/hundarna ska vara rastade innan ni beträder området.

  Låt inte hunden/hundarna kissa på hinder och annat.
  Lämna aldrig hunden/hundarna utan uppsyn i Hundgropen.
  Hundar skall normalt vara kopplade utom vid träning, kurser eller tävling.

  Uppträd och handla med omdöme, förnuft och respekt.